Milieubeleid

 
De directie en het management zijn verantwoordelijk voor het vaststellen, het op peil houden en het begrepen laten worden van het milieubeleid. Het realiseren ervan doen we door een actieve inzet van alle medewerkers op basis van een heldere communicatie binnen alle geledingen van de organisatie, het creëren van de noodzakelijke voorwaarden en het ter beschikking stellen van middelen.
 
Periodiek wordt het milieubeleid beoordeeld, bijgesteld en daarmee actueel gehouden. Bepalende factoren in deze zijn het blijvend voldoen aan (milieu)wet- en regelgeving en het blijvend kritisch volgen van de milieuaspecten in relatie met de bedrijfsactiviteiten. Met als resultaat milieudoelstellingen, welke het blijvend verminderen van de milieubelasting voorstaan.
 
De doelstellingen zijn erop gericht deze belangrijkste milieueffecten te reduceren, o.a. door een strikt vervangingsbeleid van onze voertuigen en maatregelen om brandstofgebruik te beperken. Het vervangingsbeleid zorgt ervoor dat we de continu voertuigen inkopen die voldoen aan de strengste emissienormen en we de ontwikkelingen op dit gebied blijven volgen.
 
Naast het verbeteren van onze milieuprestatie zorgt het managementsysteem voor het bijhouden en naleven van wet- en regelgeving op milieugebied. Het voldoen aan wettelijke eisen en eventuele wijzigingen in milieuwetgeving wordt door ons op regelmatige basis gecontroleerd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleijer Vervoersdiensten

 
Ede
 
Wageningen
 
 
Uw mening telt en vinden wij belangrijk!
Vul hieronder het Tevredenheids-
onderzoek in zodat wij onze service 
kunnen blijven optimaliseren.  

Mijn Kleijer Ervaring   

 

          Je reisopties van en
         naar de luchthaven
                   CONTACT HOME
              Neem een  taxi
 

Hier handige tips voor je vliegt. 

 

CONTACT HOME

Weer