Woonachtig in de directe omgeving van Ede (max 10 km)

Informatie Basisopleiding Taxichauffeuse Taxichauffeur
 

 

Informatie Basisopleiding Taxichauffeuse / Taxichauffeur

__________________________________________________________________________________________________________

De opleiding kunt u doen via thuis zelfstudie, rijschool of e learning.

Enkele jaren geleden heeft de regering samen met de taxibranche besloten om een verplicht examen voor taxichauffeurs in te voeren. Het invoeren van exameneisen is één van de maatregelen om de kwaliteit van het taxivervoer te verbeteren. Doelstelling van het examen is het vastleggen van een basiskwaliteit voor taxichauffeurs.

Het examen bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte met de volgende onderdelen:

 • Klantgerichtheid
  U weet wat klanten willen, hoe u het beste met hen kunt communiceren en hoe u met conflictsituaties om moet gaan.
 • Kennis van het voertuig
  U weet in hoofdlijnen hoe de motor, remmen, versnellingsbak en elektrische inrichtingen van uw taxi werken – hiervan kent u de principes. U bent in staat om storingen te constateren en weet u hoe u deze het beste op kunt lossen.
 • Handelen bij ongelukken en ongevallen
  U weet hoe u na een ongeval of aanrijding moet omgaan met passagiers, het voertuig en het overige verkeer.
 • Wet- en regelgeving
  U kent de regels met betrekking tot het taxivervoer. Daarbij kunt u denken aan; Wet personenvervoer 2000, Besluit personenvervoer 2000, Arbeidstijdenbesluit vervoer, Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens.
 • Rijvaardigheid en stratenkennis
  U bent in staat om op een veilige manier te vervoeren. U kent de weg in Nederland en weet hoe de
  grote(re) steden zijn aan te rijden. In het gebied waar u examen doet, kent u de straten en belangrijkste locaties (zoals bekende gebouwen, pleinen, hotels, uitgaansgelegenheden, musea etc.)

Het theorie examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. U moet minimaal 32 vragen goed beantwoorden. De vragen worden schriftelijk gesteld.

In het praktijk examen rijdt u samen met een examinator een bepaalde route in uw stad of regio. Deze praktijkrit duurt 85 minuten. Tijdens de praktijkrit moet u kunnen aantonen dat u over de vereiste vaardigheden beschikt die horen bij het beroep van taxichauffeur.

Naast het verplichte examen zijn de volgende onderdelen van toepassing voor het aanvragen van een chauffeurspas:

 • Verklaring omtrent gedrag
 • Medische verklaring
 • Kopie van het rijbewijs
 • Pasfoto

Bronwww.ivw.nl

De opleiding kunt u doen via thuis zelfstudie, rijschool of e learning.

Solliciteer
 Vacaturenaam
*Geslacht
Vrouw Man
*Voornamen
*Achternaam
*Roepnaam
 Naam partner
 Voorvoegsel partner
*Straatnaam en Huisnummer
 Huisnummer toevoeging
*Postcode
*Woonplaats
*Land
*Telefoonnummer
 GSM-nummer
*E-mailadres
*Geboortedatum
*Geboorteplaats
*Nationaliteit:
*Burgerservicenummer
*Burgerlijke staat
*Heeft u kinderen?
Nee Ja
*Ik ben in het bezit van
  Verlopen Volledige chauffeurskaart taxi
  Geldige Volledige chauffeurskaart taxi
  Diploma Sociale vaardigheden taxichauffeur
  CCV Vakdiploma Taxichauffeur
  Diploma Taxi Doelgroepenvervoer
  CCV-T (Taxivervoer)
  SKKP vakdiploma taxichauffeur
  CCV Chauffeursdiploma
  Praktijkdiploma CCV-T+
  Het Nieuwe Rijden certificaat
  Antislipcursus
  Bedrijfshulpverleningscertificaat
  EHBO-diploma (geldig)
  Diploma levensreddend handelen
  Geen van bovenstaande
 Afgiftedatum Chauffeurskaart Taxi:
*Bent u bereid op oproepbasis te werken?
Nee Ja
*Gewenst aantal arbeidsuren minimaal per week
  minimaal 10 uur
  minimaal 20 uur
  minimaal 30 uur
  minimaal 40 uur
*Ik ben bereid tot het werken van
  Dagdiensten
  Avonddiensten
  Weekenddiensten
  Nachtdiensten
 
Voeg hier uw CV en motivatiebrief toe.
 Referenties
*Voor welke categorieŽn is uw rijbewijs geldig?
  A
  B
  C
  D
  E
*Nummer rijbewijs
*Afgiftedatum
*Hoeveel kilometers rijdt u per jaar?
*Heeft u in de afgelopen vijf jaar schade gereden?
Nee Ja
*Heeft u de laatste 5 jaar bekeuringen gehad wegens het rijden onder invloed?
Nee Ja
*Heeft u redenen om aan te nemen dat de gemeente geen verklaring omtrent het gedrag zal verstrekken?
Nee Ja
*Opmerkingen omtrent bovenstaande
*Heeft u geografische kennis van Europa?
Nee Ja
*Heeft u geografische kennis van de regio waarin u solliciteert?
Nee Ja
*Huidig brutoloon
*Dit betreft een:
4-weken loon Maandloon
*Welke talen spreekt u ?
  Engels redelijk
  Engels goed
  Frans redelijk
  Frans goed
  Duits redelijk
  Duits goed
  Spaans goed
  Spaans redelijk
  Geen van bovenstaande
*Welke talen nog meer?
*Heeft u rijervaring op een vrachtwagen / bus / (geregelde) Personenvervoer of taxi?
Nee Ja
*Zo ja bij wie
*Ervaring in soort vervoer
  Vrachtwagen
  Rolstoelbus
  Taxibus ( 8p )
  Schoolvervoer
  Taxi ( 4p )
  Autobus geregeld vervoer ( lijn diensten)
  Autobus ongeregeld vervoer ( touringcar)
*Opzegtermijn
*Werken er familie, vrienden of bekenden van u bij ons bedrijf?
Nee Ja
 Zo ja, s.v.p. namen vermelden
*Heeft u het afgelopen jaar een werkloosheidsuitkering genoten?
Nee Ja
*Heeft u, in de afgelopen 5 jaar, gedurende twee jaar in de ziektewet gezeten, een arbeidsongeschiktheidsuitkering (o.a. WAO / WIA / WGA) ontvangen of bent u arbeidsgehandicapt(e)?
Nee Ja
 Hier kunt u eventuele opmerkingen plaatsen.
*Ondertekening
  Ondergetekende verklaart dat de vragen op dit formulier naar waarheid zijn beantwoord en ingevuld.
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleijer Vervoersdiensten

 

Uw mening telt en vinden

wij belangrijk! Vul hieronder

het Tevredenheidsonderzoek

in zodat wij onze service

kunnen blijven optimaliseren.

 

           CONTACT HOME    

Hier handige tips voor je vliegt. 

 CONTACT HOME

Het weer